De kracht van dialoog door de ogen van Maria

De 24-jarige Maria uit Griekenland gelooft heilig dat dialoog polarisatie tegengaat en sociale inclusie stimuleert. Tijdens haar master Youth, Education and Society aan de Universiteit Utrecht liep ze stage bij Utrecht in Dialoog. Niet alleen organiseerde ze veel dialogen maar ze onderzocht ook hoe dialogen ingezet kunnen worden in het onderwijs en welke invloed dialogen kunnen hebben in het verminderen van polarisatie en maximaliseren van sociale inclusie.

The power of dialogue through the eyes of Maria

Dialogue can help stop polarisation and increase social inclusion. That’s the firm belief of 24-year-old student Maria from Greece. During her master’s ‘Youth, Education and Society’ at Utrecht University she interned at Utrecht in Dialoog. She did not only host a lot of dialogues but she also investigated the potential of using dialogues as an educational tool and the self-perceived benefits that dialogues could have on minimizing social polarisation and maximizing social inclusion.
Close